Giáo hội

Vài nét chấm phá về Chân phước Philip Rinaldi, Đấng kế vị thứ ba của

Cha Philip Rinaldi đã để lại rất nhiều dấu ấn qua việc quảng bá và kiện cường tinh thần Salêdiêng cho các thành viên trong Gia đình Salêdiêng, đặc biệt

Những ngày trại liên tôn cầu nguyện cho hòa bình

Tỉnh dòng Salêdiêng Hàn Quốc (KOR) có thêm một tân linh mục sau 3 năm

Điểm Tin Salêdiêng Tuần lễ 22-28/11/2021

error: Content is protected !!